NUrl
1София
2Бургас
3Пловдив
4Сливен
5Стара Загора
6Варна
7Габрово
8Ямбол
9Ловеч
10Хасково
11Смолян
12Не известен
13Русе
14Враца
15Добрич
16Перник
17Благоевград
18Кюстендил
19Велико Търново
20Търговище
21Пазарджик
22Шумен
23Кърджали
24Разград
25Силистра
26Видин
27Плевен
28Монтана