Фирми - Велико Търново

Агенция за земеделски земи ЕООД
Покупко-продажби. Пазарни и данъчни оценки. Дейности по ЗУТ, ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ. Деловодно и счетоводно водене дейностите на арендатори и кооперации. ... още..Община Велико Търново
Изпълнение на делегирани държавни функции по обслужване на населението и осъществяване на местното самоуправление в областта на: образование, култура и социални дейности. ... още..

Камара на Строителите в България ОП - Велико Търново
Услуги в строителната сфера. Камара на строителите в България - областно представителство. ... още..Борко ЕООД
Селскостопанска дейност, строеж на ветрогенератори, възобновяеми източници на енергия. ... още..

Магнолия ООД
Мебелен обков и аксесоари, осветителни тела. ... още..

Електро ВТ
Услуги в сферата на енергетиката. Извършва всякакви видове електро услуги, изграждане и ремонт на електроинсталации и мълниезащитни инсталации. Изграждане на електроинсталации с дефектнотокови защити, напреженови защити / катодни отводители /, подмя ... още..

Клима Макс - Костадинов ООД
При нас ще получите: висока компетентност на базата на дългогодишен опит; реална информация за предлаганите марки и модели на пазара Високо професионално ниво на консултация; качествена климатична техника; професионален монтаж; бърза реакция при въз ... още..

Деан Тодоров
Електротехника. ... още..

Битова електроника АД
Битова електроника АД осъществява научно-изследователска, развойна, внедрителска, инженерингова, производствена, търговска и сервизна дейности в страната и чужбина в областите на битовата видео и аудио техника за приемане, запис и възпроизвеждане на ... още..

Велтроникс ООД
Производство на електронни устройства по поръчка. ... още..