Фирми - Сливен

Ел. Лесо - Христо Караджов ЕТ
Електротехника. ... още..Динамо АД – Сливен
Производител на автомобилни алтернатори и стартери и компоненти за тях, постояннотокови електродвигатели и електрозадвижвания, както за вътрешния, така и за външния пазар ... още..

Гама мотори ООД
Производство и ремонт на постоянно-токови електродвигатели и управления за тях. ... още..Александър Трашлиев ЕТ
Фирмата извършва покупко- продажба и рециклиране на ел. генератори с различна мощност от 4 kW до 100 kW, транспорт от и до клиента, консултации, ремонт и поддръжка, предлага резервни части. ... още..

Атес EООД
Производство на кабелни комплекти за автомобилната промишленост. ... още..

ИнфоБокс СД
Услуги в сферата на ИТ. InfoBox e oфициален бизнес партньор и сервизeн център на IBM за България, подизпълнител на IBM за следгаранционно сервизно обслужване на място на IBM техниката в системата на ЦКБ, РайфайзенБанк, БУЛБАНК и ДСК в Югоизточна Бъл ... още..

Астра Пейджинг ООД
Астра Пейджинг ООД е създадена през 1997 година в гр.Сливен с основен предмет на дейност доставка на телекомуникационни услуги. Компанията стартира своя бизнес с изграждане на регионална пейджинг система в гр.Сливен. Астра Пейджинг навлиза в морския ... още..