Фирми - Сливен

Бордо ЕТ
Проектиране, изграждане, внедряване, поддръжка и сервиз на хидравлични и пневматични системи и възли. Търговия с всичко свързано с хидравликата и пневматиката. ... още..ЗММ Сливен АД
Производство на комбинирани дървообработващи машини. ... още..

Гражданско сдружение Обществен Барометър
Цели на организацията: * борба с корупцията и защита на човешките права * социално предприемачество и икономическо развитие * младежки и малцинствени проблеми ... още..Браншов съюз на вълнено-текстилната и копринената индустрия
Браншова организация. ... още..

Агенция за регионално икономическо развитие Сливен
Цели на организацията: * Да работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество, наука, техника, технологиите, устойчиво икономическо развитие и частно предприемачество * Да работи за подпомагане на социалната интеграция и личностна реализаци ... още..

Камара на Строителите в България ОП - Сливен
Услуги в областта на строителството.Камара на строителите в България - областно представителство. ... още..

Кирил Ненов ЕТ
Внос на осветителна техника, ел. лампи, ел. материали и др. от Гърция и Италия. ... още..

Иван Славов ЕТ - Сливен
Проектиране, електромонтаж, строителство и ремонт на ел.уредби, въздушни и кабелни линии до 35 KW. ... още..

Ивиген - Иванов и Сие СД
Електротехника. ... още..

Електрик ДМ - Димитър Митев ЕТ
Електротехника. ... още..