Фирми - Разград

Индустриална стопанска асоциация - Разград
Цели на организацията: * подпомага и разгръща стопанската инициатива на своите членове с цел по ефективна икономическа реализация * представлява интересите на членовете си пред централните и местните държавни органи и синдикатите * насърчава разширя ... още..Дружество на дейците на културата
Цели на организацията: * развитие и популяризиране на всички жанрове на изкуството и културата * Популяризиране постиженията на творците от различни жанрове * Импресарска, продуцентска и издателска дейност ... още..

Дамски алианс "Надежда"
Цели на организацията: * устойчиво развитие на българското общество * равнопоставеност между половете * оптимално използване на местните ресурси за решаване на обществено значими проблеми ... още..Българско сдружение за честни избори и граждански права
Цели на организацията: * осъществяване на непредубеден и непартиен контролна избори * иницииране на законодателни действия във връзка със социалното законодателство * подпомагане на различни социални и етнически групи и тяхното интегриране в обществ ... още..

Община Разград
Осъществяване на местното самоуправление от Общинската администрация и Общинския съвет в интерес на местната общност чрез организиране на местни и делегирани от държавата публични услуги в областта на: административното обслужване, териториално-сели ... още..

Камара на Строителите в България ОП - Разград
Услуги в областта на строителството. Камара на строителите в България - областно представителство. ... още..

Завод за ремонт на свързочна техника
Електротехнически изделия, обслужващи далекосъобщителна техника, табла, кабели, токоизправители. ... още..

Ейвас Компютърс ООД
Търговия и сервиз на компютърна и офис техника. ... още..

Абритус.ком АД
Услуги в сферата на ИТ. Фирма Абритус.ком АД е динамична компания със 100% частно участие и е специализирана в дейности и услуги, решаващи специфични нужди на партньорите си, свързани с доставки на кабелна телевизия иинтернет. Също и мрежови решения ... още..