Фирми - Ямбол

Клиентски енерго център Ямбол
Поддържа електроразпределителната мрежа високо, средно и ниско напрежение. ... още..Екоенерджи технолоджи ООД
Основната дейност на "Екоенерджи технолоджи" ООД включва доставката на устойчиви и енергийно ефективни технологии в областта на когенерацията и възобновяемите енергийни източници. Екоенерджи технолоджи ООД е търговски представител на GE Jenbacher и ... още..

Нора-Газ
Газови, отоплителни и климатични инсталации - доставка, монтаж, сервиз, проектиране и узаконяване. ... още..Мълния Тодор Георгиев
Производство на принадлежности за електроинсталации. ... още..

Люси - 3 - Люцкан Тодоров ЕТ
Провеждане на обучение и изпити за квалификационна група по електробезопасност. ... още..

Калинка - 2001 - Господин Димов ЕТ
Електротехника. ... още..

Инглиз - Жон - Илия Ингилизов ЕТ
Електротехника. ... още..

Иван Панайотов ЕТ - Ямбол
Електротехника. ... още..

Жечка Никова ЕТ
Електротехника. ... още..

Електрофизична лаборатория Практик
Лаборатории за електроизпитания. ... още..