Фирми - Плевен

ИТМ ООД
Услуги в сферата на ИТ. Предметът на дейност е свързан с приложение на съвременните компютърни, комуникационни и управленски технологии в различни сфери на стопанския и обществен живот. Предлага интегрирана система за здравен мениджмънт за заведения ... още..