Фирми - Перник

Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Перник
Цели на организацията: * Подпомагане на предприемчивата общност и МСП в региона да развиват активна стопанска дейност и да създават работни места * Подкрепа чрез консултации, специализирани услуги и обучение за постигане целите на регионалната полит ... още..Елит - Перник
Регионално сдружение за защита на частните търговци и производители, бизнес-информация. ... още..

Дружество на краеведите - Перник
Цели на организацията: * Проучване и изследване на родния край * Културно - просветни творчески изяви * Публикации насочени към историческото наследство в региона ... още..Община Перник
Осъществяване на местно самоуправление, административно-правно и информационно обслужване на гражданите и юридическите лица, териториално устройство, финансово стопански дейности и управление на собствеността, както и при делегираните от държавата ф ... още..

Камара на Строителите в България ОП - Перник
Услуги в областта на строителството. Камара на строителите в България - областно представителство. ... още..

В - Конверт ООД
Проектиране, производство и сервизно обслужване на токопреобразователи. ... още..

Леми - Трафо ЕООД
Производство, продажба и ремонт на сухи и маслени трансформатори. Търговия с електроматериали, изграждане и ремонт на електросъоръжения до 110kV, ремонт на ел. двигатели. Проектиране и изграждане на подстанции и трафопостове. ... още..

Аматица АД
Предприятие с 30 годишна история и опит в производството на електрически сирени, домашен звънец, училищен и корабен звънец, домофони, енергоспестяващи улични лампи, алармен звънец, промишлени сирени. ... още..

Вестел ЕООД
Официален представител за България на TELMACO (Гърция), BARCO и VSI (Белгия). Проектиране и доставка на звукозаписни и видеозаписни студиа, професионална апаратура за TV- и радиоразпръскване, доставка на проекционни и видео-конферентни системи. ... още..

Зуум ООД
Услуги в сферата на ИТ. Интернет доставчик в Перник. ... още..