Фирми - Кърджали

Община Кърджали
Административно обслужване на населението ... още..Камара на Строителите в България ОП - Кърджали
Услуги в строителната сфера. Камара на строителите в България - областно представителство. ... още..

Йончев - Йончо Йончев ЕТ
Електротехника. ... още..ЕТ Пацифик Сат - Христо Тодоров ЕТ
Внос на дигитални сателитни апарати. Продажба на сателитна техника. ... още..

Ауста ООД
Производство на технически и специлни манометри, мановакуумметри и вакуумметри. ... още..

Информациона мрежа AД
Услуги в сферата на ИТ. Интернет доставчик за град Кърджали и региона. __ ... още..

Глобал нет ЕООД
Фирмата е специализирана в производството на високоотговорни отливки от черни и цветни метали и сплавите им. Стоманени отливки : за съдове под налягане - Ст 20Л;за нуждите на железопътен и трамваен транспорт : плъзгалки БТ 6,еластични плъзгалки,фикса ... още..