Фирми - Кюстендил

Сдружение "Съвет по туризъм - Кюстендил"
Цели на организацията: * развитие на туристическата база и инфраструктура * регистриране и използване на наличните туристически ресурси * подпомагане и квалификация на кадрите за туризма ... още..Дружество за защита на природата - България
Цели на организацията: * опазване на природата * опазване живота и здравето на поколенията * работа с медиите и обществото ... още..

Балкански природозащитен съюз
Цели на организацията: * Възстановяване, опазване и възпроизводство на природата * Екологично възпитание * Обединение на всички природозащитници от Балканския полуостров ... още..Дружество "Автомотор"
Професионално сдружение на автомонтьорите и други авто-сервизни специалисти за Западна България. ... още..

Камара на Строителите в България ОП - Кюстендил
Услуги в строителната сфера. Камара на строителите в България - областно представителство. ... още..

Елпром - Трафо СН АД
Производство на разпределителни трансформатори до 2,5 MW. ... още..

Експерттехно - Васил Иванов ЕТ
Провеждане на обучение и изпити за квалификационна група по електробезопасност. ... още..

Конис Кампъни ООД
Компоненти за електрониката и електротехниката. ... още..

Кабел Сат - Запад ООД
Услуги в сферата на ИТ. Предлага високоскоростен достъп до Интернет, пренос на данни и комуникация. ... още..