Фирми - Бургас

Метро СД
Измервателни уреди. ... още..Елтера ООД
ЕЛТЕРА предлага измервателни и изпитателни прибори за електрически и неелектрически величини за енергетиката и промишлеността. ... още..

Дева Бродкаст ЕООД
Оборудване за радиостанции и телевизии. Разработка и производство на електроника, системи за автоматизирация, телекомуникации. ... още..Вит - Живко Казаков ЕТ
Електроника и резервни части. ... още..

Алкор М
Ел. табла и елоборудване; строително монтажни услуги, реклама, туризъм. ... още..

Марин Съпорт енд Софтуер ООД
Услуги в сферата на ИТ. Софтуерна поддръжка, презентации, уеб, Интернет и Интранет решения. Софтуер за отдалечено управление на бизнеса. ... още..

Ико Софт
Производство и разпространение на софтуер за автоматизация на финансово-счетоводната дейност. ... още..

Бусофт инженеринг АД
Услуги в сферата на ИТ. Разработка и продажба на софтуер. Бизнес-партньор на IBM. Инженеринг в областта на информационните технологии. ... още..

Бизнес Софтуер Дистрибутор ЕООД
Услуги в сферата на ИТ. Българска компания, разпространяваща качествен и достъпен софтуер, за нуждите на всеки бизнес - от малки и средни фирми до големи корпоративни клиенти. Фирмата работи чрез национална мрежа от компютърни фирми - риселъри /дилъ ... още..

Адвансд Текнолъджис ЕООД
Услуги в сферата на ИТ. Лесно и сигурно онлайн архивиране на информация, с помощта на световно утвърдения AtgBackup. Адвансд Текнолъджис ви предоставя възможността да запазвате и възстановявате всеки файл или папка с такива, от вашите дискови носите ... още..