Фирми - Услуги - финансови

Счетоводна къща Евристика , Русе ЕООД
Счетоводна къща Евристика от гр. Русе е винаги с Вас във всякакви моменти, при реализиране на счетоводното обслужване към своите клиенти, индивидуални счетоводни решения, къчество,динамика и гаранции съчетани с ефикасност. Избирайки Счетоводна къща Е ... още..Гет Консулт ЕООД
Застрахователен брокер Гет Консулт ЕООД предлага всички видове застраховки: Гражданска Отговорност, Автокаско, Имущество и др. Използвайте нашите калкулатори за сравнение на цените. ... още..

АСЕТ 90 ЕООД
• Счетоводно обслужване на физически и юридически лица; • Изготвяне на индивидуален сметкоплан; • Фирмено счетоводство • Формиране на счетоводна политика, междинни финансови отчети; • Водене на складови наличности, обработка на първични счетоводни до ... още..

Заложна къща "Екоприм" ЕООД
Заложна къща ... още..ДЕЛОВИ ГРУП ООД
„ДЕЛОВИ ГРУП” ООД е регистрирана по българското законодателство фирма с основен предмет: дейности по събиране на вземания и финансова информация, като предоставя информация и проучвания във връзка с предлагани финансови услуги. Съдейства за събиране ... още..

Поликонсулт ООД
Счетоводна кантора “ПОЛИКОНСУЛТ” е създадена 1998 година и има следната юридическа форма – дружество с ограничена отговорност “ПОЛИКОНСУЛТ”, регистрирана по фирмено дело в Търговския регистър , воден по описа на Варненски Окръжен Съд. Счетоводна кант ... още..

Реал Финанс АД
ИП "Реал Финанс" АД предлага широка гама от небанкови финансови услуги. Фирмата е натрупала солиден професионален опит в сферата на ценните книжа, от който клиентите й биха могли да се възползват с оглед вземането на точни и добре обосновани инвести ... още..

Развитие Индустрия Холдинг АД
Холдингът има инвестиции в производство и търговия на текстил и трикотаж, мебели. Инженеринг на транспортни и складови системи. ... още..

Популярна каса Македония
Влогово-кредитна дейност. Инвестиционен посредник. ... още..

Плевен Холдинг АД
Приватизация, финансиране на дъщерни фирми, продажба на облигации. ... още..