Фирми - Училища - професионални

Частна професионална гимназия ПОЛЕТ Учебно заведение
Приема ученици след 7- ми и 8-ми клас по документи в следните специалности: Бизнес администрация, Туристическа анимация, Компютърна техника и технологии. Дневна и задочна форма на обучение. ... още..ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ГРУП ТРАНС - Учебно-тренировъчен център - пътнически и товарни превози ... още..

ЧПГ ПО МУЛТИМЕДИЯ, КОМПЮТЪРЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И АНИМАЦИЯ
Лицензи на МОН № РД 14-107/04.07.2003 г. и № РД 14-137/01.11.2005 г. ... още..

КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО ИНТЕРБИЗНЕС
Свидетелство за четвърта степен на професионална квалификация. ... още..ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ИНТЕРБИЗНЕС
Бизнес-администрация. Икономика и мениджмънт ... още..

ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ОХРАНА И СИГУРНОСТ СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ
Организация на охранителната дейност ... още..

БАНКЕР - ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
Малък и среден бизнес. Банково, застрахователно и осигурително дело. ... още..

БРАТЯ ВЪЛЧЕВИ - ЧПГБКРХМ
Обучение за българска кухня, ресторантьорски и хотелиерски мениджмънт ... още..

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТРАНСПОРТ
Училище за професионално авиационно образование и обучение ... още..

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОЛЕЖ
Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството ... още..