Фирми - Трудова медицина

ТИЛ Груп 2012 ЕООД
Служба по трудова медицина"ТИЛ Груп2012"ЕООД извършва комплексно обслужване съгласно закона за здравословни и безопасни условия на труд.Службата е лицензирана под номер 541 в министерство на здравеопазването.Специалистите в "ТИЛ Груп2012"ЕООД са с дъ ... още..Лалови ООД
Служба по трудова медицина Лалови ООД. Договор; Оценка на риска; Инструкции за безопасност; Измервания; Медицински прегледи; Обучение;Консултация.Извършваме пълно обслужване на преференциални цени. Свържете се с нас за консултатция и ценова оферта и ... още..

МЕДИЛАВОР ЕООД
Служба по трудова медицина,здраве и безопасност при работа,оценка на риска, измервания на фактори на работната среда, периодични медицински прегледи ... още..

СТМ ТИЙМКОД
СТМ–ТИЙМКОД обединява социалната отговорност и човешките взаимоотношения, амбициите на екип от сериозни професионалисти в своите области, да предоставят знанията и уменията си като добра практика на всеки, в грижа за служителите си по ЗБУТ. СТМ ТИЙМК ... още..Служба по Трудова Медицина - Митра Срем
Комплексно обслужване съгласно ЗЗБУТ. Оценка на риска. Мерки за отстраняване и намаляване на риска и безопасността при работа. ... още..

ЕГИУТ - Пловдив ЕООД
ЕЛОТ "ЕГИУТ- Пловдив" е едно от водещите предприятия на ЕЛОТ, създадено през 1994г., чиято основна дейност е комплексно обслужване в областта на охраната и безопастността на труда. В ЕЛОТ работят повече от 20 специалисти с висше образование и специал ... още..

ЕВРОМЕДИК БГ ЕООД
ЗА НАС Във връзка с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, залегнали в Конституцията на РБ(чл.48,ал.5),Кодекс на труда (глава 13), за здравословни и безопасни условия на труд(ЗЗБУТ) и други нормативни актове и докум ... още..

ДОКТОР ПОПОВА
Работя като личен лекар в гр.Плевен . Работя с възрастни и деца. Работата ми е свързана с ежедневни контакти с колеги от доболнична и болнична помощ ,както с държавните така и с частните клиники. Мога да твърдя, че взаимоотношенията ми с колегите от ... още..

Ви Ем Пи Медикъл ООД
„ВИ ЕМ ПИ МЕДИКЪЛ” ООД е регистрирано по търговския закон дружество с предмет на дейност, включващ трудово-медицинско обслужване, консултантски услуги, извършване на специализирани измервания, организиране на квалификационни курсове и обучения в обла ... още..

Д-р Николай Марков
Клиники ... още..