Фирми - Събиране и третиране на други отпадъци

ЕКОМ БЪЛГАРИЯ
Безотпадна технология за рециклиране на твърди битови отпадъци. ... още..ФЕНИКС ПЛАСТИК / PHOENIX PLASTIC
Изкупува метални, хартиени и пластмасови отпадъци. ФЕНИКС - ПЛАСТИК произвежда полиетиленово платно и полиетиленови торби от рециклиран полиетилен. ... още..

ДЕЛТА ПЛАСТ 2004
Изкупуване, преработка и оползотворяване на отпадъчен РЕ и РР. ... още..

Сорико ООД
”Сорико” ООД разглежда опазването на околната среда като приоритет на фирмената си политика. Ето защо и основната дейност е насочена към реализирането на две стратегически цели: - подобряване качеството на живота на населението; - ускоряване процеса ... още..