Фирми - Строителство и поддръжка на електрически мрежи и инсталации

Сатурн 2 ООД
Фирма Сатурн 2 ООД е създадена в края на 1991 год. Дружеството развива дейността си в сферата на проектирането, изграждането и поддръжката на слабо и силнотокови електрически инсталации. ... още.."Натюр БГ" ЕООД
Мълниезащита. Мълниеприемници с изпреварващо действие - ВНОСИТЕЛ ... още..

Елгруп 2 ООД
Изграждане и ремонт на електрически инсталации и табла,мълниезащитни и заземителни инсталации. ... още..

„Арни Брадърс” ООД ООД
За проектиране и изграждане на електроинсталации, електротабла и външни електрозахранвания, може да потърсите фирма "Арни Брадърс". Фирмата предлага и структурно окабеляване, изграждане на компютърни и телефонни мрежи, проектиране и изграждане на про ... още.."Ваня Михова" ЕТ
МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ -- ВНОСИТЕЛ МЪЛНИЕЗАЩИТА ВСИЧКО - С МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ Предлагам проектиране, продажба,доставка, изграждане и поддръжка на мълниезащитни и заземителни инсталации с мълниеприемници с изпрева ... още..

Електро груп ЕООД
„Електро Груп”ЕООД е фирма специализирана в областта на електромонтажното изграждане.С качественото изграждане и монтажа на електро инсталации “Електро Груп” заема едно от водещите места в енергийния сектор.Във фирмата се изработват и асемблират елек ... още..

Ел - Дизайн 2008 ООД
Изграждане на електрически инсталаций, направа и монтаж на разпределителни табла, гаранционен сервиз на марките "DIPLOMAT" и "Елдом" ... още..

Тиматех ООД
ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ - осветителни инсталации в сгради - силови електроинсталации - звънчево-домофонни системи - алармено-известяващи системи - пожароизвестителни системи - озвучителни системи - системи за вид ... още..

КлиВенТо ЕООД
КлиВенТо извършва директен внос от италиански производители на отоплителна и климатична техника с приложение в бита, общественото строителство и индустрията. КлиВенТо изпълнява отоплителни, вентилационни, климатични, ВиК и газови инсталации в обем на ... още..

ЕЛАМ - 94 ООД
ЕЛАМ - 94 ООД е специализирана фирма за проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, поддържане и ремонт на трафопостове, външни електрозахранвания СН и НН на потребители. ЕЛАМ - 94 ООД предлага КТП (комплексен трансформаторен пост), ... още..