Фирми - Руди

Рудметал АД - Рудозем
РУДМЕТАЛ АД - гр. Рудозем е частно акционерно дружество, регистрирано с решение №315/30.03.1999г. от Смолянския окръжен съд. Дружеството е специализирано в проучване, добив и преработка на олово-цинкови руди, производство на концентрати, добив и обр ... още..Метали и Оксиди ЕООД
Производство на цинков оксид. ... още..

Горубсо - Мадан АД
Проучване, добив и обогатяване на оловно-цинкови руди. ... още..

Горубсо - Кърджали АД
Добив и преработка на оловно-цинкови руди производство на оловен и цинков концентрат. ... още..