Фирми - Рециклиране на метални отпадъци

ПРИ ПЕТЕЛА
Изкупуване и търговия с цветни и черни метали. ... още.."Надин-Комерс" ЕООД
сновна дейност от създаването на фирмата е търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали. НАДИН извършва още събиране, транспортиране, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; негодн ... още..

БЕЛКАНТО
Рециклиране на скраб и производство на различни метални изделия. ... още..

ЕТРОПЛАСТ ООД
Създадена е през 1999 г. със седалище гр. Етрополе като дружество с ограничена отговорност с 30% холандско участие. Разполага със собствена производствена и складова база. Етропласт ООД е фабрика за рецикъл на полимери. Предприятието за рециклиране н ... още..ОЗОН
Фирма ОЗОН - Т търгува с черни и цветни метали, отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки. Събиране, транспортиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства. ... още..

Уейст Консулт ЕООД
"Уейст Консулт" ЕООД Фирма "Уейст Консулт" ЕООД, гр. Пловдив е филиал наСД ”НИРА”, гр. Велико Търново. Дейността на фирмата е събиране, съхранение и транспортиране на опасни и неопасни производствени отпадъци, както и оказване на помощ по реги ... още..

BIDA consult
Фирмата се занимава с консултантски и инженерингови дейности, проектиране и строителство на инфраструктурни обекти. Успешно разработва и реализира проекти в областта на околната среда и разделното събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците ... още..

Пам
Фирма ПАМ се занимава с производство и рециклиране на транспортни ролки ... още..

ЛИТЕКСПОРТ
Литекспорт ООД изкупува, обработва и продава скрап предимно от черни метали, търговия със скрап от цветни метали - хром-никелов скрап, алуминий и мед. ... още..

ЕЛТЕХРЕСУРС АД
ЕЛТЕХРЕСУРС АД в София можете да намерите на телефон 02 4921800. Фирмата извършва дейност "Рециклиране". ... още..