Фирми - Производство и продажба на полипропиленови контейнери

Анга 09 ООД
Анга 09 ООД е правоприемник на ЕТ „Анга - Ганчо Ангелов”, регистрирана през м. 09.1990 година в Хасковски окръжен съд. Дружеството е с предмет на дейност производство на метални изделия, метални конструкции и нестандартно оборудване. С дългогодишни т ... още..ЗХМ-ПРОТЕХ ООД
Фирмата е специализирана в производството на съдове от черни и цветни метали за нефтодобивна и нефтопреработващата промишленост, както и за търговски бази за дистрибуция на петролни продукти, бензиностанции и газостанции включително и метанстанции. С ... още..

ТЕРЕМ-ОВЕЧ ЕООД
"ТЕРЕМ-ОВЕЧ" ЕООД гр. Провадия е с внедрени системи по качеството ISO 9001:2000 и AQAP 2110, и е с предмет на дейност: брониране на автомобили за инкасова дейност, производство на контейнери - битови, хладилни, складови помещения, подвижни работилини ... още..