Фирми - Пчеларство

Белавеленски - Мирон Драганов ЕТ
Производство и търговия с пчелни продукти. ... още..Аписгарант
Лицензиран производител на пчелни майки и отводки. ... още..

Апиинфоцентър "Котларски"
Консултации по пчеларство, нови технологии, пчеларска литература, видеофилми, диапозитиви, пчеларски инвентар и кошери. ... още..

Агробиоком ЕООД
Произвежда всички видове пчелни кошери. Търгува с цена на производител с пчеларски инвентар. Търгува с пчелни семейства от най-добрите пчелини на страната. Разраотва проекти по програма САПАРД и програма Животновъдство на ДФ Земеделие. ... още..