Фирми - Осигурителна дейност

ОСИГУРИТЕЛНА КАСА СЪДРУЖИЕ - ПЛОВДИВ
Социално и здравно осигуряване. ... още..СЪГЛАСИЕ ПОК АД
Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД e учредена и вписана в Търговския регистър на 09.05.1995 г. До 1999 г. Компанията работи само в сферата на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване като управлява Доброволен пенсионен фонд “Съгласие ... още..