Фирми - Обществени организации

СДРУЖЕНИЕ "ПОГЛЕД КЪМ ВЕКОВЕТЕ
Сдружението е независимо, доброволно, обществено сдружение с идеална цел за извършване на дейност в обществена полза на физически и юридически лица за  ... още..Съединение АД
Корпорация Съединение е акционерно дружество от холдингов тип с участие в капитала на над 40 фирми от различни отрасли на българската икономика. Холдингът е най-големият частен собственик в Пловдивска област. Дружествата от неговия портфейл предлагат ... още..

Център за изследване на демокрацията
Неправителствена организация занимаваща се с образование, социални дейности и благотворителност, международно сътрудничество, обмен на информация, научни изследвания, икономически анализи, обучение и консултации, подготвяне на проектозакони. социолог ... още..

Фондация Приложни изследвания и комуникации
 Частна нестопанска организация.Главната цел е насърчаване развитието на информационното общество и икономиката на знанието в България.  ... още..Фондация за хуманитарни и социални изследвания - София
Фондация занимаваща се с хуманитарни и социални изследвания. ... още..

Асоциация на преподавателите по испански език в България
 Обществена организация.  ... още..

Сдружение на производителите на земеделска техника
Юридическа организация с нестопанска цел в която членуват юридически и физически лица производители на трактори, селскостопански машини и резервни части, научно-изследователски и експериментални институти, търговско-пласментни организации и фирми, ча ... още..

Фондация Академия по екология
Неправителствена организация занимава се с изкуство и култура, образование, екология, научни изследвания, обучение и консултации. ... още..

Българска асоциация за алтернативен туризъм БААТ
Браншова организация. ... още..

Фондация Виктория 21
Неправителствена организация занимаваща се с спомагането за интеграцията в обществото на семейства с един родител, подпомагането на развитието на деца от семейства с един родител и съдействане за развитие на професионалния и творч ... още..