Фирми - Инвеститорска дейност

ЕКСИОР ЕООД
Ексиор Експертни Оценки изготвя независими експертни оценки на недвижими имоти, земеделски земи, урегулирани поземлени имоти, трайни насаждения, сгради, апартаменти, къщи, гаражи, ателиета, право на строеж, право на преминаване, машини, съоръжения, о ... още..ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ-АДСИЦ АД
Класификация "Инвеститорска дейност" съдържа сред вписванията за град София фирма ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ-АДСИЦ АД. Ще се свържете най-лесно с ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ-АДСИЦ АД на телефон 02 980 52 42. ... още..

ИНТЕРБИЛД ООД
Класификация "Инвеститорска дейност" съдържа сред вписванията за град СОФИЯ фирма ИНТЕРБИЛД ООД. Ще се свържете най-лесно с ИНТЕРБИЛД ООД на телефон 02 9889496. ... още..

ИНТЕРАСЕТ ДИВЕЛОПМЕНТ ЕООД
ИНТЕРАСЕТ ДИВЕЛОПМЕНТ ЕООД в София можете да намерите на телефон 02 986 98 56. Фирмата извършва дейност "Инвеститорска дейност". ... още..ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СОФИЯ АД
В firmi1.com фирма ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СОФИЯ АД, с адрес София, ул. Шипка 15, вх. 1 ет. 3 ап. 3 и телефон 02 9440968 е вписана с основна дейност Инвеститорска дейност. ... още..

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД в София можете да намерите на телефон 02 986 92 66. Фирмата извършва дейност "Инвеститорска дейност". ... още..

ИНВЕСТРА АД
В firmi1.com фирма ИНВЕСТРА АД, с адрес София, ул. Димитър Моллов 24 и телефон 02 8177662 е вписана с основна дейност Инвеститорска дейност. ... още..

ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД
Фирма ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД с адрес Княз Борис I 70 в Варна можете да намерите на телефон 052 607878. Дейността на ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД е Инвеститорска дейност. ... още..

ИНВЕСТИЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕЛАНА БУРГАС
ИНВЕСТИЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕЛАНА БУРГАС в Бургас можете да намерите на телефон 056 810 784. Фирмата извършва дейност "Инвеститорска дейност". ... още..

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК КАПИТАЛ ФИНАНС ООД
Фирма ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК КАПИТАЛ ФИНАНС ООД с адрес Евл.Георгиев 57 в София можете да намерите на телефон 02 981 17 55. Дейността на ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК КАПИТАЛ ФИНАНС ООД е Инвеститорска дейност. ... още..