Фирми - Инженерингова дейност

ГЕОФИЗИЧНО БЮРО - Лазаров ЕТ
Търсене на подземни води за стопански цели , капково напояване на масиви, геофизични методи електро и магнито проучване, геолого-геофизичен модел на водоносната структура, оптимално разполагане на сондажи, оценка- сондиране на вода или въздух, ерлифт ... още..ИнтерПан ООД
Интерпан е компания, която предлага пълен пакет от телекомуникационни услуги, диференцирани според индивидуалните бизнес потребности на клиента. Всяка една от предлаганите услуги е с гарантирано качество и гарантирана техническа поддръжка 24x7x365.Ин ... още..

Геофизично бюро Лазаров ЕТ
ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ,КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЛОКАЛЕН ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ И НОСИТЕЛИ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ТЪРСЕНЕ С ХИДРОГЕОЛОЖКИ И ГЕОФИЗИЧНИ МЕТОДИ ВКЛ. ЕЛЕКТРОПРОУЧВАНЕ И МАГНИТОПРОУЧВАНЕ, ОЦЕНКА, СОНДИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ - ГЕОФИЗИЧНО БЮРО БУРГАС ... още..

ГЕЯ-С
Проучване, проектиране, конструиране на сгради ... още..ЛАНДКАД
Ландкад предлага услуги в областта на геодезията, кадастъра и устройственото планиране (ПУП) - специалисти с 20+ годишен опит, модерна геодезическа апаратура, бързо обслужване с гаранция за качество. Безлпатна консултация по проблем свързан с недвижи ... още..

АЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ
Производство на мембранни дифузори тип дм-320. ... още..

СТИВ 88
СТИВ 88 Фирмата ... още..

Инж. Надка Пиперова
  инж. Надка Пиперова предлага: • Проектиране по част геодезия; • Геодезически измервания, проектиране, експертизи; • Вертикална планировка; • Геодезически и проектантски услуги. ... още..

Хидрогеоекоинформ ЕООД
Фирма ХИДРОГЕОЕКОИНФОРМ ЕООД се занимава с проектантска, консултантска и инженерингова дейност в областта на хидрогеологията, инженерната геология и екологията. - Хидрогеоложки и инженерно - геоложки проучвания - Легализиране на сондажни кладенци - И ... още..

Евро Инженеринг - Христомир Николаев ЕТ
Проектиране, доставяне, изграждане и сервиз на: ♦ мълниезащитни и заземителни уредби; ♦ специализирани заземителни уредби; ♦ нестандартни заземителни уредби; ♦ системи и елементи за защита от пренапрежения (токови удари); b ... още..