Фирми - Горско стопанство

ТП Държавно ловно стопанство Широка поляна
ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА е разположено в Западните Родопи, обл. Пазарджик и в част от общ. Батак. Простира се на 10 990 хка. и приютява няколко реки и четири язовира. Средата е идеална за спорт, риболов, екотуризъм, лов или фотолов, ... още..ВЕТОВСКА ГОРА ЕООД
С продажба на дърва за битови нужди и дърводобив за строителството се занимава в гр. Ветово фирма Ветовска гора. Продава дърва за зимата, продава обработен дървен материал. Потърсете на телефон 081612035, ул. Трети март 2. ... още..

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
За управлението на защитени горски терени в Шумен и още три области се грижи Североизточно държавно предприятие - Шумен, към което спадат 16 района от 287 892 ха. Адрес и телефон: www.dpshumen.bg, ул. Петра 1, 054/ 833123. ... още..

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ
Дърводобив и охрана на горския фонд от ДГС СЕЛИЩЕ. Грижа за залесяване и ловностопанска дейност на част от Западните Родопи , а именно северните склонове на Дъбраш и южните склонове на вододела между р.Доспат и р.Марица. ... още..Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” - гр. Айтос
Сружение ЛРД "Сокол" е ловна организация от гр. Айтос с 1200 члена. Организацията е за опазване на природата, явява се на състезания по стрелба, прави ловни вечеринки. За записвания: http://www.lov-aitos.com, ул. Васил Левски 1, област Бургас 8500, т ... още..

Държавно Горско Стопанство – гр. Пещера
Основната дейност на ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПЕЩЕРА” е залесяване, дърводобив, търговия с дървен материал, охрана на горския фонд. За посещения и въпроси: http://dgspeshtera.ucdp-smolian.com/, тел.: 0350/63957, Пещера, ул. Михаил Такев 129. ... още..

КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД
Дърводобив, услуги свързани с дърводобива ... още..

Пехливанови - 1 ЕООД
Удостоверение за лиценз 2952/25.02.2011г. от Изпълнителна Агенция по Горите София. С лицензиран лесовъд Ангел Пехливанов. Извършва следните услуги: -Маркиране на подлежащи за сеч дървета в частни гори -Експедиране на материали от частни гори -Изготвя ... още..

ДЕКИА ЕООД
ДЕКИА ЕООД е фабрика за дървообработка с най-големия производствен потенциал в района на Габрово. Фабриката отговаря на европейските стандарти и разполага с модерна техника за обработка на дървения материал. Производственият капацитет е 2000 м3 на ме ... още..

"Ню Солюшънс" ЕООД
Фирмата е с дейност производство на зърнени култури и добив на дървесина. ... още..