Фирми - Геодезия и картография

Геодинамит СД
Геодезия и картография. ... още..ГеоКонсулт-Даскалови
Геодезия, кадастър, вертикална планировка, маркшайдерско обслужване на кариери, годишни експлоатационни проекти за кариери, площи за проучване, правно обслужване на фирми, консултации. ... още..

Гео София
Предлага геодезически услуги в София. Работи и в събота и неделя за удобство на клиентите. Трасиране на имот/парцел, забиване на колчета, делба на имот, заснемане за проучване и проектиране, изчисляване на обеми, прецизно трасиране на сгради и съоръ ... още..

Гео Сандански ЕООД
Трасиране на имот (парцел) / отлагане на колчета - необходими документи: актуална скица от общината и документ за собственост. Изработване на частичен дворищно-трасировъчен карнет. Заснемане за проучване и проектиране. Изчисляване на обеми. ... още..Гео - билд инвест ЕООД
Геодезически услуги, геодезия в строителството. ... още..

Варт-Инженеринг
Проучване, проектиране Изготвяне на количествени сметки Оценка на недвижими имоти. Геодезически работи Вертикални планировки. Груб строеж и довършителни работи на сгради и продажба на жилища. Ремонт на жилищни и други сгради и съоръжения Строителств ... още..

ВТС Консултинг ЕООД
Проучване и проектиране на транспортно-комуникационни системи, пътища, улици, транспортни съоръжения, бензиностанции, паркинги, гаражи, техническо изчертаване на AutoCAD, Геодезически заснемания, консултантска дейност. ... още..

БулГеоинвест ЕООД
Геоложки проучвания, височинни работи, екологично и геозащитно строителство. ... още..

Апел-Иван Иванов ЕТ
Геодезичесаки измервания, кадастър, земеразделяне, изготвяне цифрови модели на селищни и извън селищни територии. ... още..

АС - Геоинженеринг ИНК ООД
Фирмата извършва своята дейност основно в областите на геологията: геоложко картиране и търсене на различни видове полезни изкопаеми; инженерна геология - за нуждите на различните видове строителство; хидрогеология - с цел обезпечаване на подземни в ... още..