Фирми - Геодезия и картография

Геострой 2002 ООД
Фирма "ГЕОСТРОЙ 2002" ООД е регистрирана през 2002 г. като последовател на ЕТ ”Ралица-инж.Кирил Попов”. В началото фирмата се занимава основно с извършване на строителни и ремонтни дейности на сгради и съоръжения, изпълнявайки обектите с високо качес ... още..Прециз Инженеринг ЕООД
В Прециз Инженеринг извършваме всички видове геодезически услуги в това число и Тахиметрични снимки; Вертикални планировки;Трасиране на сгради и имоти; Заснемане на сгради и съоръжения за попълване в кадастъра;Определяне на строителна линия и ниво. ... още..

ГЕОСТОЙ 2002 ООД
Фирма "ГЕОСТРОЙ 2002" ООД е регистрирана през 2002 г. като последовател на ЕТ ”Ралица-инж.Кирил Попов”. В началото фирмата се занимава основно с извършване на строителни и ремонтни дейности на сгради и съоръжения, изпълнявайки обектите с високо качес ... още..

Мирекъл ЕООД
Инженерно-подводни работи. Ремонт и реконструкция. ... още..Валман ЕООД
ПPOEKTИPAHE, УПPABЛEHИE HA ПPOEKTИ, ПЬЛEH ИHЖEHEPИHГ И KOHCУЛTAЦИИ B ИЗГPAЖДAHETO HA EHEPГИЙHИ OБEKTИ И ГPAЖДAHCKO CTPOИTEЛCTBO, ДOCTABKA, ПPEPAБOTKA, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ C ПPOДУKTИ И CУPOBИHИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИЗKУПУBAHE, ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPA ... още..

Скидис-90 ЕООД
Строителство - Проучване и проектиране ... още..

Сектор Арх ЕООД
ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ УСЛУГИ РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРО И ВОДОПРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ СТЪКЛАРСКИ И ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ ТЕПАВИЧАРСКИ УСЛУГИ ... още..

Иноарх ЕООД
Строителство - Проучване и проектиране ... още..

Илияна Красин - Ти-Айс ЕТ
Строителство - Проучване и проектиране ... още..

Елкаприн Инженеринг - Живко Жеков И Сие СД
Строителство - Проучване и проектиране ... още..