Тера Груп ООД

Адрес:Пловдив , Пловдив, ул. Любен Каравелов № 2, ет. 3, офис 5
Телефон:032/ 64 27 69; 032/ 64 26 77; 0886 885 300
Email:terragroup@yahoo.com
Категория:СтроителствоЧакъл и пясък
Фирма № :252008

Описание:

Тера груп ООД - цялостна строителна дейност, строителна механизация, проектантска дейност, търговия с инертни и строителни материали, транспортна дейност, консултантски услуги. ТЕРА ГРУП ООД предлага комплексни дейности в областта на строителството. Фирмата е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя в България, с квалификация за извършване на дейности от първа група, а също така се ползва с пълните права за извършване на строежи от първа до пета категория по изискванията на Закона за устройство на територията. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2000 със сертификат №28519/А/0001/UK/ Еn, с обхват на дейности: "Строеж и поддръжка на промишлени, административни и жилищни сгради, пътища, съоръжения, проводникови и хидроинсталации, хидросъоръжения, търговия с инертни материали, транспортни, строителни и механизационни услуги." Системата за управление на качеството и резултатите от непосредствената ни работа с клиентите са ярко доказателство, че фирмата е способна и е в състояние да предлага продукти, отговарящи в максимална степен на изискванията на клиентите ни, с качество и сигурност в строителството. В момента тече процедура за сертификация на фирмата по стандарти ISO 14001 и OHSAS 18001. Планирането и управлението на строителните и съпътстващите ги дейности се осъществяват в пълно съответствие с изискванията на процедура по качеството "Оперативно управление". При възникване на отклонения или несъответствия, се включва процедура "Управление на несъответстващ продукт" и регистрацията му в "Протокол за несъответствие". Оценката на подизпълнителите и доставчиците за изпълнение на всеки вид строителни работи се изгражда и реализира в съответствие с процедура по качеството "Закупуване и подизпълнители". Тя осигурява проследимост и контрол на доставките, изпълнението на дейности от подизпълнители, тяхната ефективност и стопанска целесъобразност. Всички тези процедури са гаранция за предлагането на висококачествен продукт от фирмата. В пълен обем и във всеки проект се реализира процедура "Безопасни условия на труд" - гарантира пълно съответствие с действащата нормативна уредба в страната и условията при реализиране на проектите. На какво могат да разчитат нашите клиенти: - Гарантирано високо качество и сигурност на извършваните дейности - Коректност при изпълнението на съгласувани графици и договорени цени - Прецизност при изпълнението на проектите - Постоянен надзор и контрол от началото на изпълнението на проекта до неговата пълна реализация - Използване на възможно най-добрите методи за ценообразуване и технологии на работа, осигуряващи оптимални цени и изпълнение на всеки проект РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ ХРАМАР - Завод за производство на скелета и кофражи - с. Марково Жилищна сграда с ателиета и магазини в УПИ VIII-837,838, кв. 27 - Пловдив Масивна обществена сграда ВАЙС ПРОФИЛ - Производствено-складова база за алуминиеви и PVC профили – з-ще с. Бенковски МОЛКЕРАЙ ЕООД - Млечно преработвателно предприятие – с. Цалапица РСМР на СО „Марица” 2 – северно крило, гр. Пловдив Корекция на р. Черни осъм – с. Черни осъм ДОВЕРИЕ ЕООД - Изкопни дейности и укрепване на изкоп МЕТАЛ ПАРТНЕРС ООД - Производствено-складова база, магазини и офиси – гр. Сопот ФИЛКАБ - Складове за ел.материали и кабелпроизводство на комплектна апаратура, обследващи сгради, офиси и магазини ВиК МРЕЖА - с. ГЬОВРЕН НОВА КО ГЕНЕРАЦИЯ - ПЛОВДИВ МЕХАНИЗАЦИЯ САМОСВАЛИ КРАН-КРУП ПЛАТФОРМИ БАГЕРИ БУЛДОЗЕРИ ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ ВАЛЯЦИ АВТОВИШКИ
За да направите тази фирма VIP: Изпратете SMS съобщение "fir 252008" на номер 1096 .
Цена на sms - 6 лв с ДДС .
Повече информация за услугата VIP фирма

Подкрепете в социалните мрежи: 

КартаНе е пълна информацията ? Може да я допълним като ни я изпратиш на firmi1@abv.bg

Добави коментар: