Служба по Трудова Mедицина Поликонтакт ЕООД

Лице за контакт:Петя Станчева
Адрес:Варна , Варна 9002, ул. “Македония” №2
Телефон:(052) 601 601; 602 602;0888/833 363; 0879/543 600
Факс:(052) 605 200
Email:contact6@polycontact.com
Уеб сайт:www.polycontact.com
Skype:policontact_varna
Категория:УслугиДруги услуги
Фирма № :575278
Служба по Трудова Mедицина Поликонтакт ЕООД

Описание:

Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателите в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.
Специалистите, работещи за Вас, които са от областта на: Хигиена на труда, Охрана на труда, Трудова и Организационна психология и Икономика, подпомагат за спазване на здравословни и безопасни условия на труд, укрепване на здравето и трудоспособността на Вашите работници и служители.

Едногодишното комплексно обслужване на един работник или служител в тази област включва:

съставяне на програма за оценяване на работните места и професионалните рискове
изготвяне на здравни досиета на работниците и служителите
изготвяне на карти за оценка на риска за здравето на представените работни места
съставяне на програма за извършване на задължителните профилактични медицински прегледи (Наредба №3 Д.В.бр.102/1994г.) в задължителния им минимум, така че работодателят да не изпада в излишни разходи
доклад за професионалния здравен риск
прави предложения за въвеждане и оценка ефективността от работата на системите и средствата за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа на работниците и служителите
дава препоръки по отношение на избора на средствата за колективна и лична защита
дава оценки за влиянието на условията на труд върху здравното състояние на работниците и служителите
извършва оценка на условията за санитарно-битово обслужване, прави предложения за подобряването им
разработва обобщени годишни анализи, представящи здравословното състояние на работниците във връзка с конкретните условия на труд
За да направите тази фирма VIP: Изпратете SMS съобщение "fir 575278" на номер 1096 .
Цена на sms - 6 лв с ДДС .
Повече информация за услугата VIP фирма

Подкрепете в социалните мрежи: 

Карта


Подобни фирми :Не е пълна информацията ? Може да я допълним като ни я изпратиш на firmi1@abv.bg

Добави коментар: