Общинска администрация Трявна

Адрес: Трявна, ул."Ангел Кънчев" № 21
Телефон:0677/ 6 24-96
Email:obtryavna@unicsbg.net
Уеб сайт:www.obtryavna.org
Категория:АдминистрацияОбщини
Фирма № :332385

Описание:

Община Трявна заема територия от 255 кв. км. Разположена е върху северните склонове на Средна Стара планина. Селищата в общината са 106 на брой. Градовете са Трявна и Плачковци, останалите населени места са селца. Град Трявна е разположен в долината на малка планинска река. Общината има 73 населени места Община Трявна е разположена по северните склонове на Централна Стара планина. Граничи с общините Габрово, Дряново, Велико Търново и Мъглиж. Има обща площ 255,5 кв. км. Първото документално свидетелство за възникването на днешното селище е османска грамота от 1565 година. Три века след това в района процъфтява художествена школа, чийто най-добри достижения са запазени до днес. Това са олтарните дърворезби и икони в църквите “Св. Арх. Михаил” и “Св. Георги”; вътрешните и външни украси на Даскаловата и Райковата къщи ; чудно намерената съразмерност на Часовниковата кула и Стария мост, която ги свързва в единство от красота и функционалност. Днес традициите се съхраняват и доразвиват от националната гимназия за приложни изкуства и майсторите, чиито работилнички са неделима част от колорита на стария град. През 20 век градът развива с ускорени темпове машиностроене, въгледобив и дърводобив, производство на мебели и трикотажни облекла. И днес повечето от тях са структуроопределящи отрасли в местната икономика. Населени места Азманите Армянковци Бангейци Бахреци Белица Бижовци Брежниците Бърдарите Бърдени Веленци Велково Велчовци Генчовци Глутниците Горни Дамяновци Горни Маренци Горни Радковци Даевци Димиевци Добревци Долни Радковци Дончовци Драгневци Драндарите Дървари Дъскарите Енчовци Зеленика Йововци Кашенци Керените Киселковци Кисийците Коевци Койчовци Колю Ганев Конарското Креслювци Кръстец Кръстеняци Къртипъня Малки Станчовци Малчовци Маневци Маруцековци Матешовци Милевци Мръзеци Неновци Никачковци Николаево Ножерите Носеите Околиите Ошаните Павлевци Планинци Плачковци Побък Попгергевци Престой Пържиграх Радевци Радино Раевци Райнушковци Ралевци Рачовци Рашовите Руевци Свирци Сечен камък Скорците Стайновци Станчов хан Стражата Стръмци Томчевци Трявна Фъревци Фъртуни Христовци Чакалите Черновръх Ябълковци Явор Още от началото на миналия век град Трявна е предпочитан за отдих планински курорт. Добрите природни условия са причина край града да бъдат построени: през 1944 година преванториум за детски белодробни заболявания; през 1993 година - първото в страната SOS-детско селище . През 2002 г. е създаден Природен парк “Българка” с цел опазване, възстановяване и поддържане на буковите системи и ландшафти, флората, фауната и културно-историческото богатство на района.Трявна е удобен изходен пункт за разходки, излети и походи през всички сезони в близката планина. В неговите околности могат да бъдат посетени прекрасни кътчета: селата Скорци и Боженци, връх Бедек /1 450 м н. в./, местностите Виканата скала и Студения кладенец, парклисите и екопътеките на връх Бъзовец и връх Голям Кръстец, пещерите Марина дупка и Змеева дупка. Туризъм Развитието на туристическите услуги в община Трявна започва в началото на 20-те години в гр. Трявна и гр. Плачковци. Понастоящем в общината има изградени почивни бази с над 1250 легла. За развитието на туризма като отрасъл на икономиката на общината допринася наличието на благоприятен умереноконтинентален климат с прохладно лято и лека зима. История Град Трявна е формиран като селищен център на района още през 18 век. Най-ранните данни за съществуването на селище са от времето на тракийските племена, населявали част от Балканския полуостров. В края на 19 век гр. Трявна е безспорният културен и стопански център на района. Развитието на занаятите през периода на Българското възраждане в гр. Трявна води не само до стопански възход, но и до създаване на най-старата художествена школа в България - Тревненската. Оригиналните и уникални занаяти резбарство, иконопис, строителство формират характера и значимостта наТревненската художествена школа, чиито произведения са разпространявани из цялата Османска империя, Румъния, Сърбия и Русия. След Освобождението на България през 1878 година общината започва индустриално производство на вълнен текстил, като първата фабрика е открита още през 1883 година. До първата половина на 20 век се създават редица промишлени предприятия, в които основните производства са свързани с обработка на дървен материал, мебелно производство, текстил, преработка на плодове, метални изделия, производство на електроенергия. През втората половина на 20 век настъпва значително развитие по обем и качество на промишлените мощности в областта на машиностроенето, текстилната и трикотажна промишленост, производството на топлоенергия, мебелно производство и дървообработване.
За да направите тази фирма VIP: Изпратете SMS съобщение "fir 332385" на номер 1096 .
Цена на sms - 6 лв с ДДС .
Повече информация за услугата VIP фирма

Подкрепете в социалните мрежи: 

Карта


Подобни фирми :Не е пълна информацията ? Може да я допълним като ни я изпратиш на firmi1@abv.bg

Добави коментар: