Общинска администрация Троян

Адрес: Троян, пл."Възраждане" № 1
Телефон:0670/68050
Email:postbox@troyan.bg
Уеб сайт:troyan.bg
Категория:АдминистрацияОбщини
Фирма № :332389
Общинска администрация Троян

Описание:

Град Троян е център на община от 21 селища с обща площ 893 кв. км. и население 39 хиляди жители. Разположен е на двата бряга на река Бели Осъм, в Северното подножие на Троянско-Калоферския дял на Стара планина, недалеч от Троянския проход, на 400м надморска височина. Климатът е умерено-континентален с изразено планинско влияние. Валежите са над средните за страната, снежната покривка се задържа около 50 дни в годината. Град Троян се намира в Северна България, на 160 км. североизточно от София. Географското положение на Троян му създава добри транспортни връзки. През Троянския проход минава шосеен път за Южна България. Удобни пътища свързват Троян с околните общини, столицата и главните градове на България. Троян е крайният възел на железопътна линия. Най-близките граждански летища са Горна Оряховица /105 км./ и София. Най-близкото речно пристанище - Свищов /110 км/. Най-близкото морско пристанище - Бургас /245 км/. Община Троян се намира в Северен централен икономически район на Република България, в полите на най-красивия дял на Стара планина. Троянската община е удивително съчетание - величествени планини, реки и топли минерални извори. Общината е с богато и добре запазено културно - историческо наследство: исторически обекти, архитектурно - етнографски обекти, религиозни паметници и манастир с национална и международна известност, съхранени битови традиции и занаяти, интересни музеи, значими периодични прояви, религиозни и светски празници. Територия Община Троян е с територия от 888 839 дка и граничи с общините. Ловеч, Априлци, Угърчин, Севлиево и Карлово. Селища и население В общината има 22 населени места с административен център гр. Троян с население към 2007г-37712 души. География Троян се намира в планински район. Разположен е по течението на река Бели Осъм, в подножието на Троянско-Калоферския дял на Стара планина. Намира се на 155 км. от София и 120 км. от Пловдив. Природни ресурси Климат: Умерено - континентален с изразено планинско влияние, с четири годишни времена, без мъгли и силни ветрове. Води: Хидрографската мрежа на общината е представена от - топли минерални извори, от язовир и от няколко реки с техните притоци. Релеф и почви: Планински и хълмист релеф, със сиви- горски почви и кафяви - горски почви. Биоразнообразие: Преобладаващи дървесни видове - дъб, явор, ясен, габър, топола и букови гори. Разнообразието на релефа и растителността е създало благоприятни условия за развъждането на полезен дивеч като : елен, сърна, диви свине, мечки, диви кози, вълци. В общината има над 200 вида птици, някой от тях редки видове, които са предпоставка за развитие на орнитоложки туризъм. Защитени природни обекти: На територията на общината се намират два резервата от националния парк" Централен Балкан"-Биосферен резерват " Стенето" и резерват " Козя стена"- създаден с цел опазване на еделвайса. Туризъм Манастири Троянски манастир- с. Орешак Зелениковски манастир - с. Ч. Осъм Скит " Св. Никола" - с. Орешак Църкви В общината действат 8 бр. църкви в различните населени места. Църква "Св. Параскева Петка" - гр. Троян Параклис "Света Богородица - Животоносен източник" с. Орешак Църква "Св. Петка Параскева" и параклис "Рождество Христово" - с. Чифлик Църква "Св. Димитър" - с. Терзийско Църква "Възнесение Господне" - с. Шипково Църква "Св. Архангел Михаил" - с. Врабево Църква "Св. Николай Летни" - с. Гумощник Църква "Св. Всях Светих" - с. Г. Желязна Музей Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства - гр. Троян Природонаучен музей - с. Ч. Осъм Музейни сбирки в селата Дебнево и Чифлик. Художествена галерия " Серякова къща "- гр. Троян Национално изложение на художествените занаяти и изкуства - с. Орешак Други Римски крайпътен архeологически комплекс" Состра", състоящ се от раннохристиянска базилика " Свети Георги", крайпътна римска станция и цивилни селища. Намира се в долината на река Осъм, край село Ломец в Община Троян. История Археологически разкопки свидетелстват, че този район е бил населен още през палеолита. През бронзовата епоха по течението на река Азамус (Осъм) се заселват траки. От този период са намерени много керамични и бронзови съдове, оръжия от желязо, накити. Троян възниква през 15 век като попътно селище в началото на Троянския проход. Името си получава от древноримския път Виа Траяна, свързващ Дунав с Бяло море още през 1 - 2 век от н.е. В началото на турското иго тук се заселват българи от Дунавската хълмиста равнина, Чипровско, Берковско, Разложко и Охридско. През първата половина на 19 век в Троян процъфтяват занаятите. Водещо е грънчарството, което постепенно създава уникалната и до днес Троянска керамична школа. През 1868 г. Троян е обявен за град. През 1871 г. Левски основава революционен комитет в града. През 1877 г. Троян е опожарен от отстъпващите турски войски. През 1911 г. светва първата електрическа крушка и Троян става третият електрифициран град в България, след София и Пловдив.
За да направите тази фирма VIP: Изпратете SMS съобщение "fir 332389" на номер 1096 .
Цена на sms - 6 лв с ДДС .
Повече информация за услугата VIP фирма

Подкрепете в социалните мрежи: 

Карта


Подобни фирми :Не е пълна информацията ? Може да я допълним като ни я изпратиш на firmi1@abv.bg

Добави коментар: