Фирми с таг- фермери

Институт по мелиорации и механизация
Институтът е национален център за научноизследователска дейност, научно обслужване и обучение на земеделски специалисти и фермери, единствен в България се занимава с решаването на комплексни инженеро-агрономически и икономически проблеми на хидромел ... още