Фирми с таг- спазване

Интелект ЕООД
Разкриване на служба по трудова медицина при спазване на специалните изисквания на наредба 14 от 07, 08, 1998 год /ДВ бр.95/98 год./, маркетингова, инвестиционна, лизингова, комисионна, туристическа и рекламна дейност. ... още

Медика Здраве ЕООД
Търговия на едро с лекарствени продукти, медицински изделия и биоцидни продукти при спазване на изискванията за добра дистрибуторска практика. ... ощеДружество Тракия ООД Ямбол
Цели на организацията: * правото на завръщане на тракийските българи, възраждане на българския национален дух и интеграция в Тракия в съответствие със съвременните европейски процеси * спазване и защита на човешките и имуществени права на тракийскит ... още