Фирми с таг- социална

Национален съюз на трудово-производителните кооперации в България
Националният съюз на трудово-производителните кооперации в България /НС на ТПК/ е неделима част от българското кооперативно движение - едно от най- старите в Европа, което има дългогодишни традиции и дълбоки корени в обществото. Първата кооперация в ... още

Витоша Груп
Подпомагане и социална интеграция на общности в неравностойно социално положение чрез подобряване достъпа им до трудова заетост и социални услуги, стимулиране на предприемачеството и повишаване на квалификацията ... ощеИкономическият и социален съвет
Институционалната форма за консултации и социален диалог по икономическата и социална политика между правителството и структурите на гражданското общество. ... още

Социално учебно професионално заведение Елена Грънчарова
Помощно училище. Социална дейност и подпомагане. ... още

Младежка Организация Габрово
Цели на организацията: * младежка мобилност * информация * образование и социална интеграция ... още

Дружество "Диабет"
Цели на организацията: * обществено полезна дейност * лекционна цел * социална закрила на своите членове ... още