Фирми с таг- силата

Национален Доверителен Еко Фонд
Целта на Фонда е да управлява средства, предоставени по силата на сделки за замяна на дълг срещу околна среда и дълг срещу природа, както и на средства, предоставени от правителства, международни финансови институции и други дарители ("Източници на ... още