Фирми с таг- секюритизация

Булленд Инвестмънтс
Акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на земеделска земя. То функционира като инвестиционен фонд, който набира средства чрез публично предлагане на акции (под формата на периодични увеличения на капитала) и влага набр ... още