Фирми с таг- сектор

Имбилити ООД
Имбилити ООД е консултантска къща, чиято мисия е да подпомага управлението на организации от публичния и частния сектор чрез прилагане на съвременни методологии и софтуерни решения. Предоставя конкретно ориентирани услуги по разработване на модели з ... още

Лигна Консулт ООД
Изготвяне на документи за кандидатстване по поекти и програми на Европейския съюз за субсидиране на малки и средни предприятия в сектор дървообработване. Индустриален дизайн. Модернизация и реконструкция на дървообработващите и мебелните предприятия ... ощеКорект лизинг 2000 ЕООД
Трансфер на водещи технологии и решения в минния сектор. ... още

Адвокатска кантора Попов
Обслужва предимно корпоративни клиенти от частния сектор, които в голямата си част са чужди компании. Предлага пакет от правни услуги, свързани със спецификата на конкретния клиент и в зависимост от настоящите икономически условия. ... още

Еска Груп
Привличане на финансови ресурси за българския бизнес, общините и неправителствен сектор. ... още

Заводски Строежи - Марица Изток АД
Услуги в областта на строителството. Комплексно изграждане на сгради и инженерингови съоръжения предимно в енергийния сектор. Фирмата разполага със собствена механизация: автокранове, кулокранове, багери, булдозери, фадроми, валяци, автобетонпомпи, ... още