Фирми с таг- републиканската

ИАП Областно пътно управление
Осъществява дейности по управлението и експлоатацията на републиканската пътна мрежа с дължина 800 км, съгласно Закона за пътищата, както и дейности, свързани с подобряване безопасността на движението за пътната мрежа, за която отговаря. ... още