Фирми с таг- радиобиология

Национален център по радиобиология и радиационна защита.
Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) е научна организация и специализиран орган към Министерство на здравеопазването по проблемите на радиобиологията и радиационната защита. Основните дейности, които НЦРРЗ извършва са ор ... още