Фирми с таг- популации

Дружество за Защита на Хищните Птици - ДЗХП
Цели на организацията: * защита на хищните птици в естествените им место обитания * възстановяване на изчезнали или застрашени популации и видове * борба с бракониерството, трафика на птици, яйца и малки; образователна дейност ... още