Фирми с таг- палати

Българска Търговско - Промишлена Палата
Единен доброволен търговски регистър - регистрация на фирмите, предоставяне на услуги на фирмите от служители на БТПП в София и в РТПП. Представителство на бизнеса и защита на бизнес интересите. Разпространение на бизнес информация. Бизнес делегации ... още