Фирми с таг- обезщетения

Бюро за застрахователни обезщетения
Застрахователна компания. ... още

Агенция за следприватизационен контрол
Приоритети в работата на АСК: * осъществяване на действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки, лихви, задатъци, обезщетения, предявяване на банкови гаранции, претендиране на суми по доверителни сметки и други правни дейс ... още