Фирми с таг- ниска

АВА Атанас Атанасов
Пенообразуватели с ниска, средна и висока кратност, с воден филм тип "лека вода" и с воден и полимерен филм. Пожарогасителни прахове. Противопожарни уреди и съоръжения. ... още