Фирми с таг- научна

Институт по фуражите
Научна дейност по проблемите на фуражното производство в страната. Консултации и научно-практическа помощ. ... още

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
Научна и консултантска дейност. Производство на семена. ... ощеАсоциация Български Пипер
Асоциацията се занимава с научна дейност, семепроизводство, разсадопроизводство, производство на пипери на полето, преработка на пиперите: замразяване, сушене, стерилизация и др. ... още

Медицина и физкултура ЕООД
Научна медицинска литература, учебници за студенти по медицина и стоматология, учебници за медицинските колежи, научнопопулярна медицинска литература. ... още

Издателство на народната библиотека Св.св. Кирил и Методий
Библиографски и библиофилски справочници; периодика, научна и художествена литература. ... още

Галактика ЕООД
Художествена и икономическа литература; учебници, научна фантастика. Литература за морето и моряшкия живот. Информационни продукти, издателски сервиз. Книгоразпространение и книготърговия. ... още