Фирми с таг- минната

Минконсулт ООД
Проучване, проектиране и независим строителен надзор на инвестиционни обекти от минната промишленост. Консултации по фирмен мениджмънт, маркетинг, изготвяне бизнес планове, екологически и икономически оценки. ... още

Горттрейдинг
Машини и оборудване за минната промишленост и нерудни минерални суровини. ... ощеБулрок груп ООД
Производство на анкери за минната промишленост. ... още