Фирми с таг- леярски

Леяркомплект АД
Проектиране, производство и реализация на леярски и ковашко-пресови мощности. Инженерингова дейност. ... още

Бачо ЕТ
Производство на резервни части за дискови брани, сеялки, култиватори, валяци, комбайни, трактори; леярски услуги. ... ощеИнститут по металознание - БАН
Към БАН; Разработване на конструктивна документация, инструментална екипировка, технологии и износа им комплектно с леярски машини, работещи по метода за леене на отливки от цветни и черни сплави; детайли от частично разпенени термопласти; производс ... още

Браншова камара "Феникс Ресурс" ЕООД - Благоевград
Изкупуване, заготовка и реализация на вторични суровини; собствен леярски цех; алуминиеви сифони. ... още

Машини леярски модели Стойно Стойнов ЕТ
Машиностроене. ... още

Комекс АД
Производство и търговия със спомагателни леярски материали, керамика, свързочни материали, стоки и услуги за населението, научнопроизводствена, проектантска и инженерингова дейност. ... още