Фирми с таг- концесионни

Лазар енд Ко ЕООД
Изготвяне на експертизи, концесионни анализи, доклади и информация по ОВОС и мониторинг. ... още

Инженеринг Сервиз ООД
Консултантска и експресна дейност - приватизация, управление и контрол на капиталите, концесионни анализи, екологични анализи, екологични анализи и ОВОС, инвестиционни проекти и бизнес планове. Независим строителен надзор. ... още