Фирми с таг- контрол

Лъв - 97 ООД
Измерване факторите на работната среда микроклимат, шум, осветление, прах и токсични вещества; Електробезопасност - контрол на състоянието на изпитваните съоръжения; Климатични и вентилационни инсталации; Електромагинитни полета; Издаване на необход ... още

Канбан ООД
Оценка за съответствие на инвестиционните проекти. Строителен надзор. Инвеститорски контрол. Координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация. Консултации, свързани с прединвестиционни проучвания. ... ощеЕвроконтроли ЕООД
Разработка и извършване на услуги в областта на стоковия контрол и аварийни констатации за установяване на щети. ... още

Дикрил Консулт ЕООД
Строителен надзор и инвеститорски контрол, оценки на активи, консултации относно осигуряване на финансиране за инвестиционни проекти, енергийна ефективност - обследване, сертифициране, оценки. ... още

А - Три Архитектура и Изпълнения ООД
Цялостно управление на инвеститорски проекти и инвеститорски контрол в строителството. ... още

Независими сървьори и оценки ЕООД
Инспекция и контрол. ... още