Фирми с таг- икономическо

Евросинерджи България ООД
Европейски център за икономическо развитие. Маркетинг и финансово сътрудничество. Маркетингови проучвания. Създава контакти между български и европейски фирми. ... още

Бизнес Образование за Международно Икономическо Развитие (БОМИР)
Бизнес Образование за Международно Икономическо Развитие (БОМИР) е международна организация за обучение и бизнес консултации. Учебните програми осигуряват практически знания и умения, приложими в условия на интензивна конкуренция и развиващи се паза ... ощеРегионална агенция за социално - икономическо развитие /РАСИР/ - Хасково
Цели на организацията: * комплексно регионално развитие на област Хасково * подпомагане развитието на малките и средни предприятия в Хасковски регион * развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта * подпомагане развитието на гражданското ... още

Асоциация на корабостроителите - кораборемонтници от Черноморския регион - БРАСС
Цели на организацията: икономическо, научно-техническо и търговско сътрудничество между членовете на асоциацията. ... още

Агенция за регионално икономическо развитие Сливен
Цели на организацията: * Да работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество, наука, техника, технологиите, устойчиво икономическо развитие и частно предприемачество * Да работи за подпомагане на социалната интеграция и личностна реализаци ... още

Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора
АРИР - Стара Загора е сдружение с идеална цел, създадено за да подпомага малките и средни фирми в техния стремеж към финансова стабилност, растеж и търсене на собствено място на националния и международен пазар; да работи за подкрепа на местните вла ... още