Фирми с таг- икономическа

Индъстри Уоч Груп ООД
Изследователска компания, която наблюдава общата икономическа динамика, политическите рискове и бизнес средата в България, за да предложи основа за по-добри инвестиционни решения. ... още

Минстрой - Юг АД
Строително-монтажна, промишлена, лизингова, търговска и вьншно-икономическа дейност за изграждане на мощности за добив на минерални суровини, магистрални тръбопроводи и резервоарни вместимости. Превозна дейност в страната и чужбина. ... ощеГалактика ЕООД
Художествена и икономическа литература; учебници, научна фантастика. Литература за морето и моряшкия живот. Информационни продукти, издателски сервиз. Книгоразпространение и книготърговия. ... още

ПГИИ Джон Атанасов - Търговище
Професионална гимназия по икономическа информатика. ... още

От вас за вас
Актуализирана и нова офертна информация, която предлага българския пазар за строителство - производители, вносители, търговци, борси; научно-техническа и икономическа информация за специалисти по направления. Маркетингови проучвания по договаряне, п ... още

Българска асоциация на фермерите
Защита, икономическа и друга подкрепа на частното фермерство. ... още